Tin Tức
KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan múa Dân vũ, Hip hop, Nhảy hiện đại Lần thứ I – Năm 2018
KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan múa Dân vũ, Hip hop, Nhảy hiện đại Lần thứ I – Năm 2018
Liên Hoan Võ Nhạc Các Nhà Thiếu Nhi Toàn Thành Năm 2017
Thiếu nhi Quận 8 tham gia và đạt giải A tại Liên Hoan Võ Nhạc Các Nhà Thiếu Nhi Toàn Thành Năm 2017
Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11