Các Hoạt Động Chương Trình - Sự Kiện
Liên Hoan Võ Nhạc Các Nhà Thiếu Nhi Toàn Thành Năm 2017
Thiếu nhi Quận 8 tham gia và đạt giải A tại Liên Hoan Võ Nhạc Các Nhà Thiếu Nhi Toàn Thành Năm 2017
Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Ngày Hội Giao Lưu Trò Chơi - Văn Hóa Nghệ Thuật Mở Rộng Năm 2017
Ngày Hội Giao Lưu Trò Chơi - Văn Hóa Nghệ Thuật Mở Rộng Năm 2017