Phương Pháp Đội
Hội Thi Nghi thức - Nghi lễ Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
Hội Thi Nghi Thức - Nghi Lễ Đội TNTP HCM Khối Tiểu Học và Liên Hoan "Nhịp Điệu Măng Non" Khối Trung Học Cơ Sở
Đội Nghi Lễ Nhà Thiếu Nhi Quận 8
Đội Én Bạc