Phương Pháp Đội
Ngày Hội Sân Chơi Kỹ Năng 2018 tại Khu Di Tích Lịch Sử Đình Bình Đông Quận 8
Ngày 12.05.2018
Hội Thi Nghi thức - Nghi lễ Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
Hội Thi Nghi Thức - Nghi Lễ Đội TNTP HCM Khối Tiểu Học và Liên Hoan "Nhịp Điệu Măng Non" Khối Trung Học Cơ Sở
Đội Nghi Lễ Nhà Thiếu Nhi Quận 8
Đội Én Bạc