Tổ chứcTham quan Dinh Độc lập và bộ ảnh “Trẻ em thời chiến”
QUẬN ĐOÀN QUẬN 8
NHÀ THIẾU NHI
*
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Số: 66-KH/NTN
Quận 8, ngày 09 tháng 3 năm 2017
KẾ HOẠCH
 
Tổ chứcTham quan Dinh Độc lập và bộ ảnh “Trẻ em thời chiến”
------------------------
Căn cứ Chương trình hoạt động năm 2017 của Nhà Thiếu nhi Quận 8;
Căn cứ thông báo số 05-TB/NTN ngày 7 tháng 3 năm 2017 của Nhà Thiếu nhi thành phố về việc triển khai và tổ chức cho các em thiếu nhi tham quan bộ ảnh “Trẻ em thời chiến”;
Nhân Kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)
Nhà Thiếu nhi Quận 8 xây dựng kế họạch tổ chức cho các em thiếu nhi tham quan bộ ảnh “Trẻ em thời chiến” với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Nhằm giúp các em thiếu nhi hiểu hơn về lịch sử, truyền thống đấu tranh, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hòa dân tộc, đặc biệt giúp các em hiểu hơn về cuộc sống lao động và học tập của trẻ em – thiếu nhi Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, từ đó nâng cao ý thức học tập, rèn luyện theo “Năm điều Bác Hồ dạy”, phấn đấu trở thành những con ngoan, trò giỏi, góp phấn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai.
Thông qua việc tham quan sẽ giúp các em nhiều kiến thức về lịch sử dân tộc hào hùng của cha ông ta, về trận chiến mùa xuân năm 1975 vang dọi khắp thế giới.
            2. Yêu cầu:
            “Ý nghĩa – Vui tươi – an toàn”
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:                         
            1. Thời gian:
            Vào lúc từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, Ngày 02 tháng 4 năm 2017
            2. Địa điểm:
            - Địa điểm tập trung: 07 giờ 30 tại Nhà thiếu nhi quận 8
            - Địa điểm đến:
            + Nhà truyền thống Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – Số 04, Tú Xương, Phường 7, Quận 3.
            +Dinh Thống nhất Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
            3. Đối tượng:
            - Các em đang sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi Quận 8 bao gồm các em lớp Năng khiếu và Các khoa.
            4. Nội dung:
            - Các em sẽ được cán bộ Nhà thiếu nhi giới thiệu một số địa danh thành phố Hồ Chí Minh.
            - Các em sẽ được giới thiệu tổng quát về bộ sưu tập ảnh “Trẻ em thời chiến” Do Nhà Thiếu nhi thành phố thực hiện.
            - Đến với Di tích Dinh Độc Lập, các em sẽ được tự do trải nghiệm và tìm hiểu những hình ảnh chứng tích lịch sử. Các em được tham quan và xem bộ phim tư liệu “Dinh Độc Lập - chứng nhân lịch sử” tại phòng chiếu phim máy lạnh thời gian khoảng 25 phút.
 
Nơi nhận:
- Nhà Thiếu nhi TP;
- TT.QU – UBND Q8;
- Quận đoàn Quận 8;
- Niêm yết;
- Lưu: vt(24)
GIÁM ĐỐC
 
 
 
Phạm Thành Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Quay lại