KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan múa Dân vũ, Hip hop, Nhảy hiện đại Lần thứ I – Năm 2018
QUẬN ĐOÀN QUẬN 8
NHÀ THIẾU NHI
*
Số: 86 -KH/NTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
 
Quận 8, ngày 02 tháng 01 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Liên hoan múa Dân vũ, Hip hop, Nhảy hiện đại
Lần thứ I – Năm 2018
-------------------
Nhằm kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam  03/02/1930 – 03 /02/2018 và mừng Xuân Mật Tuất 2018;
Nhằm tạo điều kiện cho các bạn Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có điều kiện vui chơi, giải trí lành mạnh;
Nhà Thiếu nhi Quận 8 xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan Dân vũ quốc tế, Hip hop, nhảy hiện đại quận 8 lần thứ I - năm 2018 với một số nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn quận, qua đó định hướng, giáo dục thanh thiếu niên phát triển toàn diện.
- Đáp ứng nhu cầu, sở thích, vui chơi giải trí mang tính cộng đồng phù hợp với xu hướng phát triển của giới trẻ góp phần thu hút, tập hợp thanh thiếu niên; củng cố xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh.
- Đẩy mạnh phong trào ở các cơ sở Đoàn – Hội tạo nên tình đoàn kết, gắn bó, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, học sinh góp phần thúc đẩy các phong trào phát triển mạnh mẽ ở cơ sở.
2. Yêu cầu:
- Các đơn vị tham gia trên tinh thần tự nguyện, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong chương trình Liên hoan.
- Liên hoan phải được phát động rộng rãi thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa hấp dẫn trong thanh thiếu niên trên tinh thần tiết kiệm.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian:
* Vòng sơ kết: Dự kiến vào ngày 27, 28 01/2018. Căn cứ vào số lượng đăng ký dự thi của các đơn vị. Ban Tổ chức sẽ quyết định nội dung và hình thức thi vòng sơ kết.
* Vòng chung kết: Dự kiến vào ngày 12,13/02/2018.
2. Địa điểm: Nhà Thiếu nhi Quận 8 – Số 8 đường Dương Quang Đông P5 Q8.
III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM GIA
1. Đối tượng: Là học sinh các trường THPT, THCS, đoàn viên, hội viên, các đội nhóm, CLB trên địa bàn quận và các câu lạc bộ đội nhóm hệ thống Nhà Thiếu nhi 24 quận – huyện.
2. Số lượng: Mỗi đơn vị có thể đăng ký nhiều đội cho một thể loại (Dân vũ, Hip hop, nhảy hiện đại), số lượng mỗi đơn vị: 01 đội (từ 10 – 20 thành viên).
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Vòng sơ kết: 
Mỗi đội tham gia biểu diễn 01 bài tự chọn cho thể loại đã đăng ký, thời gian tối đa không quá 07 phút. (Gửi nhạc về Ban tổ chức trước ngày diễn ra liên hoan 04 ngày).
2. Vòng chung kết:
Giống như ở vòng sơ kết, mỗi đội sẽ tự chọn 01 bài (Nhạc Việt Nam hoặc nước ngoài) cho thể loại đã đăng ký, chất lượng các tiết mục dự thi được đánh giá qua mức độ kết hợp giữa kỹ thuật, tính sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và động tác, quy mô dàn dựng, đội hình, trang phục và hiệu ứng sân khấu.
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
Ban tổ chức sẽ căn cứ vào kết quả thi của các đơn vị để trao:
- 01 giải nhất/ thể loại
- 01 giải nhì/thể loại
- 01 giải ba/thể loại
- 02 giải khuyến khích/thể loại
VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1/ Thành lập Ban tổ chức:
*Trưởng ban:
- Bà Võ Kim Hạnh                        - Phó Giám đốc NTN Q8
*Phó Ban:
- Ông Nguyễn Ngọc Chính          - Trưởng khoa TDTT
*Thành viên:
- Bà Trang Thị Huệ                       - Nhân viên Phòng Giáo vụ
- Ông Nguyễn Đình Phi                - Cán bộ Văn phòng
- Ông Lâm Hoàng Sơn                  - Nhân viên Phòng Giáo vụ
2/ Phân công thực hiện:
Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chính
Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Liên hoan các tiết mục dân vũ, nhảy hip hop, nhảy hiện đại đến các đơn vị.
- Tổ chức tập huấn cho các đội (nếu có yêu cầu), thành lập Ban giám khảo, vận động các đơn vị tài trợ cho Liên hoan (nếu có).
2. Phó ban:
- Phụ trách và thiết kế chương trình, lịch tổ chức thi đấu cụ thể. Tham mưu cho trưởng ban các nội dung liên quan đến Liên hoan.
- Tham mưu kinh phí tổ chức, Ban giám khảo, Điều lệ tham gia.
3. Các đơn vị tham gia:
           - Tham mưu cho cấp ủy tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia Liên hoan.
Lựa chọn và tập huấn các đội dự thi, bảo đảm tham gia đầy đủ và hiệu quả.
- Mỗi đơn vị có thể cử nhiều đội tham gia tất cả các nội dung Liên hoan.
- Đăng ký danh sách tham gia về văn phòng Nhà Thiếu nhi Quận 8 trước ngày 15/01/2018. Địa chỉ email: nhathieunhiquan08@gmail.com hoặc Anh Phi – cán bộ văn phòng.
Đơn vị:____________
DANH SÁCH THAM GIA LIÊN HOAN MÚA
LẦN THỨ 1 NĂM 2018
STT
Tên chủ đề
Múa Dân vũ
Nhảy Hiện đại
Nhảy Híp hop
SỐ
ĐIỆN THOẠI
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
         Xác nhận (ký tên , đóng dấu)
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Ngày 20/12/2017                     : Xây dựng kế hoạch
- Ngày 22/12 đến 24/12/2017  : Thống nhất kế hoạch với Quận đoàn
- Ngày 25/12 đến 31/12/2017  : Triển khai kế hoạch đến các Trường
- Ngày 10/01/2018                     : Tổng hợp danh sách tham gia
- Ngày  27,28/01/2018               : Tổ chức vòng sơ kết.
- Ngày 12,13/02/2018                : Tổ chức vòng Chung kết.
           Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan Dân vũ Quốc tế, Hip hop, nhảy hiện đại lần thứ I năm 2018. Đề nghị các đơn vị tham gia Liên hoan triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ đề ra./.
 
Nơi nhận:
- NTN Tp;
- TT. QU – UBND Q8;
- TT. Quận Đoàn Q8;
- Hệ thống NTN 24 quận, huyện;
- Các đơn vị tham gia;
- Lưu:
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Phạm Thành Hải
 
« Quay lại